wypadki drogowe - pomoc
Serwis informacyjny
wypadki-pomoc.com

Po wypadku, zdarzeniu - informacje

Drukuj

Wypadki komunikacyjne


Oferta skierowana do osób poszkodowanych w wypadkach, w sytuacji kiedy inna osoba niż poszkodowany spowodowała wypadek.

Odszkodowanie dochodzone jest z polisy OC sprawcy wypadku. Nawet jeżeli sprawca wypadku nie miał polisy OC, otwiera się możliwość dochodzenia roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jeśli poszkodowany jest małoletni, odszkodowanie wypłacone może być rodzicom lub prawnym opiekunom poszkodowanego.


Zakres działań IBRD
dotyczy dochodzenia dla poszkodowanego możliwie najwyższego odszkodowania (zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji) oraz zadośćuczynienia (świadczenie pieniężne za ból i cierpienie związane z obrażeniami powypadkowymi) oraz renty, w sytuacji kiedy poszkodowany traci w całości lub częściowo możliwość pracy zarobkowej albo kiedy zwiększają się jego potrzeby.


Warunki współpracy z IBRD
W żadnym przypadku nie pobieramy zaliczek lub opłat wstępnych, a nasze wynagrodzenie stanowi procent faktycznie uzyskanego odszkodowania. Klient może na każdym etapie współpracy (przed uzyskaniem odszkodowania) zrezygnować z naszych usług bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

Oferta IBRD jest dopasowana do indywidualnych potrzeb poszkodowanego.Nie podpisuj ugody z ubezpieczycielem, bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistami od odszkodowań.
Owszem, są sytuacje, że podpisanie ugody z ubezpieczycielem jest niezbędną formalnością do otrzymania odszkodania, ale nie można w pełni akceptować warunków ugody proponowanych przez ubezpieczyciela
Ubezpieczyciele dość czesto proponują podpisanie ugody, ale proszę mieć świadomość, że zaproponowana w ugodzie kwota odszkodowania to tylko drobny procent tego co faktycznie bezspornie należy się poszkodowanemu. Podpisując ugodę po pierwsze akceptujesz to dużo niższe odszkodwanie niż faktycznie należy się Tobie, po drugie zamykasz sprawę, bez prawa do odwołania i bez prawa do ewentualnych dalszych roszczeń w przyszłości.
Proszę pamiętać o tym, że dość często po kilku miesiącach, czy nawet latach od wypadku, stan zdrowia poszkodowanego może się pogorszyć, będzie on wówczas wymagał dalszego leczenia i rehabilitacji i mimo iż poszkodowany otrzymał już jedno odszkodowanie, to w takim przypadku poszkodowanemu przysługują kolejne świadczenia odszkodowawcze, ale tylko pod warunkiem, że poszkodowany nie podpisał wcześniej ugody z ubezpieczycielem.Jesteś poszkodowanym, jesteś członkiem rodziny poszkodowanego lub jesteś osobą najbliższą osoby poszkodowanej w wypadku zgłoś się do NAS

mobile: 791-677-915

mobile: ( 22 )  300-95-99

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej:biuro@ibrd.pl

biuro@wypadki-pomoc.com

GDY INNI IDĄ NA UGODĘ Z UBEZPIECZYCIELEM - MY WALCZYMY W TWOIM IMIENIU, UZYSKUJĄC DLA CIEBIE NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE!!!

MIAŁEŚ WYPADEK LUB DOZNAŁEŚ SZKODY ??? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS - SKORZYSTAJ Z TWOJEGO PRAWA OTRZYMAJ NALEŻNE TOBIE, TWOIM BLISKIM ODSZKODOWANIE!!!Nie ponosisz żadnych kosztów dochodzenia odszkodowania w postępowaniu przedsądowym.

Za darmo ocenimy zasadność/wysokość roszczeń.
Szybko i skutecznie odzyskujemy najwyższe odszkodowanie.
Podczas obsługi dochodzenia odszkodowania jako nasz Klient, masz prawo do bezpłatnej opieki prawnej.
Jak działamy?


W zakresie naszej działalności reprezentujemy (w ramach udzielonego nam pełnomocnictwa) osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, kolizjach lub wskutek błędów lekarskich, pomagamy w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia i uzyskaniu odszkodowania oraz zapewniamy obsługę prawną. Osoby, które się do nas zgłaszają ? bardzo często są to ludzie, których nie stać na wynajęcie adwokata dochodzącego w ich imieniu właściwej rekompensaty od towarzystw ubezpieczeniowych. Ludzie ci nie wiedzą jak się poruszać w gąszczu przepisów prawnych, nie znają swoich uprawnień, traktowani jako petenci przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe cieszą się z jakiegokolwiek uzyskanego odszkodowania nie zdając sobie sprawy, iż Towarzystwa Ubezpieczeniowe wypłacają najniższe z możliwych kwot i liczą, że osoby te nie odwołają się do sądu i nie będą dochodzić faktycznie należnego im odszkodowania.
IBRD zleca wykonywanie opinii i dodatkowych badań lekarskich, opinii biegłych rzeczoznawców z zakresu motoryzacji i ruchu drogowego, zleca także adwokatom i radcom prawnym prowadzenie spraw naszych KLIENTÓW. Jednocześnie pragniemy udowodnić, iż stowarzyszenie tego typu jak nasze może funkcjonować uczciwie. Dlatego też uzyskaliśmy wpis na ogólnokrajową listę Ministra Sprawiedliwości zgodnie z art. 49 a § 1 i 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy kodeks karny i ustawy kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 243, poz. 2426) decyzją z dnia 25 luty 2005 r. Będziemy corocznie sporządzać i przekazywać Ministrowi Sprawiedliwości sprawozdania dotyczące wykorzystania środków finansowych otrzymanych: czy to z nawiązek zasądzanych przez sądy czy też kwot pozyskanych z tytułu darowizn lub składek członkowskich. Ponadto sami już przekazujemy do wszystkich sądów w kraju sprawozdanie finansowe z wykorzystanych przez IBRD środków finansowych.
Niestety nie wszyscy Sędziowie i Prokuratorzy doceniają potrzebę istnienia IBRD, nie korzystają ze swoich uprawnień ...i z przykrością należy stwierdzić, iż nie zasądzają nawiązek.....a nawet w niektórych sądach spotykamy się z niesympatycznym przyjęciem pracowników IBRD. A przecież nasi pracownicy uczestniczą w rozprawach, roznoszą ulotki po to właśnie, aby tam spotkać poszkodowanych i udzielić im pomocy prawnej.


Instytut Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
ul. Biała 4
00-895 Warszawa
REGON 142203492
NIP 522-29-39-855
mobile: 791-677-915
tel / fax. +48.( 22 ) 620-18-51
Realizacja: strony www - veeo.pl
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie. X zamknij