wypadki drogowe - pomoc
Serwis informacyjny
wypadki-pomoc.com

Ruch drogowy - informacje

Czy mogę jeździć na zaświadczeniu z Wydziału Komunikacji o tym , że złożyłam wniosek o wymianę prawa jazdy na nowe? Czy konsekwencje będzie ponosił Wydział Komunikacji, jeżeli nie wyrobił się w określonym w rozporządzeniu terminie 30 dni na wydanie mi nowego dokumentu?

Zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) prawo jazdy zalicza się do tych dokumentów, które kierujący jest zobowiązany mieć przy sobie oraz okazywać na żądanie uprawnionego organu. Zaświadczenie o wymianie dokumentu wystawione przez Wydział Komunikacji nie jest dokumentem uprawniającym do kierowania pojazdem. Jest to dokument poświadczający jedynie fakt przyjęcia wniosku o wydanie nowego prawa jazdy, lecz nie zastępuje on starego dokumentu.
Czas na wymianę starego dokumentu był dość długi. Biorąc pod uwagę fakt, że czynność ta trwa do 30 dni, należało złożyć wniosek o nowy dokument na 30 dni przed dniem 30.06.2006r.
Policja egzekwuje prawo mając na uwadze ustalenia stanu faktycznego. Oznacza to, że ewentualne sankcje za niedopełnienie obowiązku obciążać będą kierowcę, a nie Wydział Komunikacji. Ten ostatni nie wywiązał się z zobowiązania względem interesanta, a to już jest odrębna kwestia. Roszczeń z tego tytułu można dochodzić na drodze cywilno-prawnej przed właściwym sądem.

Instytut Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
ul. Biała 4
00-895 Warszawa
REGON 142203492
NIP 522-29-39-855
mobile: 791-677-915
tel / fax. +48.( 22 ) 620-18-51
Realizacja: strony www - veeo.pl
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie. X zamknij